Humboldt-Universität zu Berlin - Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät - Dirk Becherer

Prof. Dr. Dirk Becherer

Stochastic Analysis
and Stochastic Finance
 

Institute of Mathematics

Stochastics Group  

Humboldt-Universität zu Berlin

EMail: familynameATmath.hu-berlin.de

Promotionsausschuss, KLS, BMS/Math+MGD

Dirk Becherer

Postal address

Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Mathematik
Unter den Linden 6
D-10099 Berlin
Germany

 

Office

Rudower Chaussee 25
12489 Berlin (Adlershof)
House 1, Room 1.206
Phone: ++49 (0)30 2093-5835
Fax: ++49 (0)30 2093-5848
Secretary: Mrs. Bergmann


Team

Ms Martha Nansubuga (MSc Humboldt U., MSc UDSM, BSc Makerere U.), nansubum(at)hu-berlin.de

Mr Likai Jiao (MSc Chin.Acad.Sci., BSc Zhejiang U.), likai.jiao(at)hu-berlin.de

Mr Yuchen Sun (BSc, MSc cand Humbolt U.)

Mr Niklas Burk (BSc Stuttgart U., cand.MSc, shk)

Mr Martin Glau (BSc Humboldt U., cand.MSc, shk)

Mr. Wilfried Kuissi K., visiting researcher (MSc, MPhil. U. Cape Coast, AIMS Ghana and U. of Ruanda)


team2015.jpg
Former team members (with next affiliations):

Dr. Peter Frentrup (industry, Intellic)
Dr. Todor Bilarev (industry, Factset)(Todor on BMS)
Dr. Achref Bachouch (U. of Oslo)
Dr. Klebert Kentia Tonleu (Goethe U. Frankfurt a.M., industry EY)(Klebert on BMS)
Dr. Jing Zhang (Fudan U. Shanghai)
Dr. Plamen Turkedjiev (Polytechnique Paris, Kings College London, industry)
Prof. Dr. Irina Penner (HTW Berlin)
Ian L. Ward, PhD ICL (industry)